Internship

Stagiair brede welvaart bij Rijkswaterstaat

Stage bij Rijkswaterstaat. Specifieke onderwerpen, periode en tijdsinzet bespreekbaar.

Functieomschrijving

Brede welvaart ("alles wat mensen van waarde vinden") komt meer en meer in de belangstelling van politiek en overheid. Ook binnen Rijkswaterstaat (RWS) kijken we hoe onze wegen, vaarwegen en watersystemen beter kunnen bijdragen aan de brede welvaart. Dat doen we onder andere in samenwerking met andere netwerkbeheerders binnen Next Generation Infrastructures (NGI). Hier proberen we onder andere onze maatschappelijke impact zo uniform mogelijk te meten en methodes te ontwikkelen om resultaten te kunnen vergelijken, verantwoorden en uiteindelijk om op te sturen.

Vanzelfsprekend beginnen we hiermee niet op nul. We werken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een “veilig, bereikbaar en leefbaar” Nederland en we hebben wettelijke kaders en afspraken op het gebied van milieu, omgevingshinder, arbeidsomstandigheden. Het ontbreekt echter nog aan een werkbare, overzichtelijke en eenduidige manier van impact meten, waarin ook onderlinge relaties en afhankelijkheden zichtbaar worden.

Je werkt mee aan het beter bepalen van de maatschappelijke impact van Rijkswaterstaat. Dit doe je door zelfstandig onderzoek uit te voeren én door mee te werken met een projecten van Rijkswaterstaat. Je werkt daarbij ook samen met andere netwerkbeheerders zoals Prorail. Brede welvaart staat volop in de belangstelling en ontwikkelt voortdurend, in overleg kiezen we een case die voor jou én Rijkswaterstaat interessant is.

 • In het stageonderzoek kijk jij wat Rijkswaterstaat kan leren van de impactmetingen die bij andere netwerkbeheerders worden uitgevoerd. Je verdiept je in de verschillende onderliggende concepten, de (wetenschappelijke) methodes die worden gehanteerd om indicatoren, coëfficiënten en prijzen vast te stellen, en de wijze van attributie en aggregatie. Deze ervaringen kunnen we binnen Rijkswaterstaat dan weer gebruiken voor onze interne metingen. Bij een onderzoek wordt verwacht dat jij een rapport opstelt met bevindingen, conclusies en aanbevelingen en deze uitkomsten presenteert binnen Rijkswaterstaat (bv. voor bestuur) en bij NGI-collega’s. Het werk van eerdere stagiairs kan je gebruiken om op voort te bouwen.
 • Meewerken: Rijkswaterstaat werkt op verschillende manieren aan het inzichtelijk maken van zijn maatschappelijke impact. Voor zo’n grote organisatie is het kennis ontwikkelen en delen, het data verzamelen en valideren, het inrichten van een goed proces van informatiestromen, het interpreteren van uitkomsten en de besluitvorming vrij complex. Met een klein team werken wij aan het beter operationaliseren van Brede welvaart. Jij helpt dit team met het schrijven van stukken, het organiseren van bijeenkomsten, het onderhouden en uitbouwen van een netwerk, het signaleren van relevante ontwikkelingen binnen en buiten RWS, waaronder met IenW. Je zorgt er dus voor dat brede welvaart gaat leven binnen de organisatie.

Deze stage zorgt ervoor dat jij veel relevante kennis en ervaring opdoet die je in de toekomst verder kan gebruiken. Je leert in korte tijd een groot deel van de organisatie kennen, je werkt aan een vernieuwend aspect voor het Rijkwaterstaat management. Je werkt samen met diverse afdelingen van Rijkswaterstaat, zoals bestuursstaf, voorlichting, netwerkmonitoring, prestaties netwerken, bedrijfsvoering. Daarnaast zal je ook veel contact hebben met andere netwerkorganisaties.

Tijdens je stageperiode zal je dagelijkse begeleiding ontvangen van de (senior) adviseur.

Voel jij je aangesproken? Solliciteer dan op deze vacature!

Functie-eisen

 • je volgt een academische master in de richting van milieumanagement, corporate sustainability, bedrijfskunde, (bedrijfs)economie, accountancy of vergelijkbaar;
 • je bent in staat om zelfstandig onderzoek te doen;
 • je beschikt over sterke contactvaardigheden en de nodige onderzoeksvaardigheden;
 • je beschikt over organisatiesensitiviteit
 • je bent maatschappelijk gedreven.

Stagevoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden van de vrije plek
Stagevergoeding: € 635
De genoemde vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek

Soort stage: Meewerk/afstudeerstage
Minimaal aantal uren per week: 20
Maximaal aantal uren per week: 40

Overige stagevoorwaarden

Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aanmerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Standplaats

Utrecht /Lelystad/Rijswijk. Sinds 2020 werken we veel vanaf thuis, we streven enaar minimaal één dag per week (in overleg) op een vaste locatie te werken.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Bijzonderheden

 • je kunt alleen stagelopen bij Rijkswaterstaat als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
 • deze stage is geschikt voor zowel een meewerkstage als een afstudeerstage;
 • we kunnen altijd stagiairs plaatsen. Startdatum is in overleg. De duur bepalen we in onderling overleg en zal mede afhankelijk zijn van de eisen die gesteld worden door de onderwijsinstelling;
 • de stage is in principe voor 40 uur per week, maar een stage in deeltijd is ook mogelijk;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 797 07 88;
  • Ben je geinteresseerd of heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met esther.uijtewaal@rws.nl of thijs.poelma@rws.nl.