Thesis subject

The SALUD study: the effects of a salutogenic lifestyle intervention for people with Type 2 diabetes

Thesis/Internship

In dit onderzoek bekijken we in een RCT of het SALUD-leefstijlprogramma het eetgedrag van mensen met diabetes type 2 kan verbeteren. Het SALUD leefstijlprogramma helpt mensen om gezonder te gaan eten door het formuleren van eigen gezondheidsdoelen en met deze doelen aan de slag te gaan in het dagelijks leven. Het ontwikkelen van eigenidentiteit, sociale steun, het omgaan met stress en voedselvaardigheden zijn belangrijke pijlers in het SALUD programma.

Hoe verloopt het onderzoek? Deelnemers worden óf in de SALUD groep ingedeeld óf in de controlegroep. De SALUD groep volgt wekelijkse online
groepssessies onder begeleiding van een gecertificeerde leefstijlcoach. De controlegroep volgt deze periode de normale diabeteszorg.
Metingen bestaan uit gewicht, buik- en heupomtrek, voedingsinname, voedselvaardigheden, kwaliteit van leven, veerkracht en zelfeffectiviteit.

Als MSc student kun je meedraaien in het onderzoek door te helpen in de dataverzameling, verwerking en analyses. Het project biedt kansen voor het doen van een stage of het schrijven van een MSc scriptie.
Het specifieke onderzoeksonderwerp kan in overleg worden bepaald.

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Kristel Polhuis (kristel.polhuis@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: 6 maanden
Taal
: Nederlands/Engels

Start: december 2021/januari 2021

Klik hier voor meer informatie over het project