Blog post

Een zonnige fietstocht naar het Huis der Provincie in Arnhem: de wolf, boze boeren en meer...

Published on
January 27, 2020

Een sfeerimpressie n.a.l.v. de excursie aan de Provincie Gelderland i.h.k.v. het vak Bos, Natuur, Maatschappij voor eerstejaarsstudenten Bos- en natuurbeheer van Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid, december 2019. Vak coördinatie en editorial door Bas Verschuuren en Jim van Laar.

Door Erine de Man, eerste jaars BSc. studente Bos en Natuur Beheer

Na een zonnige fietstocht naar het Huis der Provincie in Arnhem, een indrukwekkend gebouw aan de markt met energielabel AA+, werden we gastvrij ontvangen met koffie, thee en cake. Een goed begin van de excursie!

Na de ontvangst volgde een korte introductie en begonnen we met de eerste van drie presentaties, gegeven door Joost de Wals en Marleen Kruitwagen van de Griffie. De Griffie is een ondersteuning van de Provinciale Staten, bestaande uit een groep van zeven mensen. Het is een organisatie-eenheid die naast de rest van de provinciale organisatie staat. We leerden over het bestuur van Gelderland, hoe alles hier geregeld word en hoe rijk deze provincie wel niet schijnt te zijn... Erg interessant! Ook kregen we een kijkje in de gecompliceerde wereld van besluitvorming door, opgedeeld in groepjes die elk een eigen politieke partij moeten voorstellen, een standpunt in te nemen over bomenkap rond een

provinciale weg. Vervolgens werd elke partij geïnterviewd door een "journalist", tot grote hilariteit van de groep. Partij van de Dieren had hierin duidelijk de meest onderbouwde stelling, GroenLinks wist niet zo goed wat ze wilden en 50+ liet weten wandelen in het bos belangrijk te vinden. Niets nieuws dus.

Na een korte pauze met nog meer koffie en thee volgde de tweede presentatie over natuurbeleid in Gelderland, gegeven door Marius Bolk. We leerden welke keuzes de provincie Gelderland hierin maakt en waar de prioriteiten liggen. Het deed ons erg goed om te horen dat natuurontwikkeling bij de provincie Gelderland zo’n prioriteit is; een groot deel van de begroting is hiervoor vrij gemaakt en het bestuur heeft een grote invloed op de natuurontwikkeling in de provincie. Onderwerpen als stikstof, energietransities, ecologische structuren en nieuwe natuur kwamen voorbij. Aan de hand van de Binnenveldse Hooilanden, een project vlakbij ons geliefde Wageningen waarbij stukken grond zijn opgekocht en terug worden gegeven aan de natuur, werd geïllustreerd hoe een dergelijk project en alle stappen die hierbij horen in zijn werking gaan. Natte graslanden, kavels, organisaties, boze boeren en meer... Geen appeltje eitje dus.

De derde en laatste presentatie werd gegeven door Teun Achterkamp en ging over Faunabeheer en de rol van de provincie. We bespraken interessante onderwerpen zoals de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding (en het verschil tussen deze drie), het nieuwe faunabeleid en dan eindelijk WOLVEN! Iets waar de laatste tijd in Nederland veel over gesproken is, maar wat daadwerkelijk in deze provincie gebeurt. De wolven zijn terug, gespot op de Veluwe! En hoe moeten we hier nu mee om gaan? Interessante vraagstukken voor de provincie Gelderland en een onderwerp dat in de toekomst nog meer uitdagingen zal brengen.

Het was een enorm interessante excursie waarbij we veel inzicht hebben gekregen in het doen en laten van het bestuur van de provincie Gelderland, de uitdagingen die dit met zich mee brengt, hoe moeilijk het kan zijn om iedereens belangen te behartigen en hoe belangrijk het is om naar iedereen te blijven luisteren. We willen graag de provincie bedanken voor deze leerzame middag!


Re:act