Alumnus testimonial

Adviseur bij Acacia Water

Mieke Hulshof: “Ik ben werkzaam bij Acacia Water, een adviesbureau op het gebied van grondwater en integraal waterbeheer. Omdat Acacia Water een klein bedrijf is, werk ik aan verschillende projecten tegelijkertijd, in binnen- en buitenland. Dat is ontzettend leuk en afwisselend!”

Ik vertaal ideeën van telers naar vraagstukken voor specialisten en vice versa

“Na mijn afstuderen waren er volop mogelijkheden voor werk, maar ik besloot eerst een tijdje te gaan reizen en uit te zoeken wat er allemaal mogelijk was. Door mijn achtergrond in International Land & Water Management had ik een brede blik ontwikkeld, met oog voor zowel technische als sociale aspecten. Het feit dat ik daarnaast ook een master bij de leerstoelgroep Hydrology & Quantitative Water Management heb afgerond, maakte mijn kansen op de arbeidsmarkt nog groter. Bovendien was ik ook heel actief naast mijn studie, onder meer in bestuursfuncties, waardoor ik extra ervaring had opgedaan met projectmatig werken.”

Klantgericht

“Tijdens mijn studie heb ik stages en afstudeeropdrachten op verschillende werkplekken gedaan: een Spaanse universiteit, een kleine ontwikkelingsorganisatie, een adviesbureau (Witteveen en Bos) en een kennisinstituut (Deltares). Daardoor had ik aan het eind van mijn studie al een beeld hoe het werkveld er ongeveer uitzag. Ik zocht een baan in Nederland, maar wel iets waarvoor ik ook veel in het buitenland kon werken. Het klantgericht werken bij een adviesbureau sprak me aan en ik wilde graag bij een klein bedrijf werken. Zo ben ik - via een open sollicitatie - bij Acacia Water terechtgekomen.”

Internationaal

“Ik werk bij Acacia Water aan verschillende projecten in het buitenland. Voor een project in Oeganda zijn we bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van plannen voor de watervoorziening in het stroomgebied van twee rivieren. Ik ben projectleider van dit project, waarbij we samenwerken met acht verschillende partijen, waaronder lokale organisaties. Ik doe veldwerk, zoals metingen, maar geef ook workshops en trainingen. Natuurlijk ben ik veel aan het overleggen met lokale partijen over hoe we zaken het beste kunnen aanpakken. Dat vergt veel inzet en flexibiliteit, maar ik vind dat ook ontzettend leuk, want zo zorgen we dat het project goed aansluit bij de vraag.
Daarnaast werk ik aan een project ‘Water uit zandrivieren voor de landbouw’ in Mozambique, Ethiopië en Zimbabwe. Zandrivieren, deels gevuld met zand, voeren alleen in het regenseizoen water af. Hoe kunnen de boeren beter gebruikmaken van water uit deze rivieren? Hoe kan dat goedkoper en hoe kunnen zij zich beter organiseren? Dat zijn vragen waarmee ik me bezighoud, naast de hydrologische kant.”

Vertalen

“In Nederland doe ik onder meer een onderzoeksproject naar druppelirrigatiesystemen: ‘Spaarwater – Zuinig met Zoetwater’. Daarvoor gebruik ik veel technische kennis uit mijn opleiding, ik heb zelfs mijn oude boeken er weer bij gepakt! Ook onderhoud ik veel contact met de agrarische sector om uit te vinden wat de telers willen en wat deskundigen daarin kunnen betekenen. Zo ben ik in mijn werk vaak bezig met het vertalen van ideeën: ik help de uitkomsten van onderzoek vertalen naar gewone mensentaal en ‘gewone mensenvragen’ vertalen naar wat een expert kan onderzoeken.”

Goed voorbereid

“De brede kennis die ik in mijn opleiding International Land & Water Management heb opgedaan, komt bij projecten goed van pas. Wat wij echt goed geleerd hebben, is de organisatiekant van een project. Welke belanghebbenden zijn er? Je kijkt naar rollen en naar machtsverhoudingen. Zo’n goede analyse vooraf is naar mijn mening heel belangrijk voor het slagen van een project. Het is bijvoorbeeld alleen zinvol om een hydrologisch model te ontwerpen, als je weet voor wie je moet modelleren en waarom. Dan meet je namelijk echt wat je wilt meten. Ook leer je dat je voor een goede analyse niet kunt uitgaan van één bron voor je gegevens. Er is meer nodig om een goed beeld te vormen: wetenschappelijke kennis, maar ook gesprekken met belanghebbenden en je moet ook gewoon zelf het veld ingaan om dingen te zien of te meten.”

Communicatie

“Er is in de opleiding veel aandacht voor (interculturele) communicatievaardigheden. Dat vormt een sterk punt als je in het buitenland werkt. Alleen al het besef dat mensen je misschien helemaal niet begrijpen, of dat ze iets heel anders kunnen interpreteren dan zoals jij het bedoeld hebt, is al zeer waardevol. We hebben dat tijdens onze studie al geoefend in groepswerk met internationale studenten. Ook van je buitenlandse stages, uitwisseling en onderzoek leer je natuurlijk enorm veel over cultuurverschillen en hoe je daarmee om kunt gaan.”

Terug naar Na je studie