Uitval en vertraging bij promovendi, faal- en succesfactoren.

Een workshop van het

Nederlands Expertise Centrum voor de Promotie Opleiding.

Vrijdag 15 december 2017, van 12:30 tot 17:00 uur.

Plaats: Wageningen Campus, gebouw Impulse.

‘Klaar in vier jaar’ is het motto van elke startende promovendus.
Alleen lukt dat lang niet bij allemaal. Cijfers van de VSNU over uitval en vertraging laten enorme verschillen zien tussen universiteiten en tussen vakgebieden. Wat is de wereld achter die kale cijfers? Wat zijn de faal- en succesfactoren? Daarover gaat deze workshop, de vierde in de serie workshops die ‘het promotiecentrum’ sinds 2015 organiseert.
De workshop is voor beleidsmakers en beleidsadviseurs, coördinatoren van graduate schools en onderzoekscholen, secretarissen college voor promoties, promovendi en anderen betrokken bij de promotieopleiding. Wij nodigen vertegenwoordigers uit van PNN en van de PhD Council van elke universiteit.

De toegang is gratis, de voertaal is Nederlands.

GEEF JE HIER OP. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 3 november 2017. Rond 8 november laten we je horen of je aanmelding gehonoreerd kan worden.

PROGRAMMA

Programma
12:30 Inloop, registratie, koffie
13:15 Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter Hans Sonneveld
13:25 Openingswoord door Richard Visser, Dean of Research Wageningen University & Research
13:35 Wat weten we op populatieniveau over uitval en vertraging?
Korte toelichting door Gab van Winkel (WUR) op methodologie en cijfermateriaal dat de deelnemers tevoren krijgen toegestuurd.
13:50 Welke rol spelen de persoonlijke kwaliteiten of zorgen van een promovendus?
Al zes jaar werkt Paula Meesters als promovendi-psychologe aan de TU Delft. Zij kent de invloed van persoonlijke omstandigheden op een promotietraject, en de eisen die promoveren aan promovendi en begeleiders stelt.
14:25 Zijn er risicogroepen binnen onze promovendi?
Inge van der Weijden (CWTS Leiden) rapporteert over de zorgwekkende uitkomst van haar recente onderzoek naar welbevinden en stress onder promovendi.
15:00 Pauze en transfer naar de vier parallelsessies
15:30 Vier parallelsessies met best practices:
1. Hervé Tijssen, PhD Dean, Tilburg Law School:
- Voortgangsgesprekken en exitgesprekken, aanpak en resultaat.
2. Ad van Dommelen, Onderwijsdirecteur Research School SENSE:
- Wat kan de Graduate / Research School nog meer doen?
3. Monique Draijer, Career Councelor promovendi TU Delft:
- Wat doet succesvolle promovendi overwegen om toch te stoppen?
4. Claudius van de Vijver, PhD Programme Coordinator Graduate School PE&RC:
- Waar lopen internationale promovendi tegenaan?
16:15 Transfer terug naar plenair
16:25 Interview door Stella van der Meulen (TU Delft) met drie succesvolle (bijna) gepromoveerden:
- Guido Camps – promoveert 22 december in Wageningen, voedingswetenschappen
- Iris van Ooijen – gepromoveerd aan de Vrije Universiteit, geesteswetenschappen
- Anne Lafarre – gepromoveerd in Tilburg, rechtswetenschappen
16:50 Afsluiting van de workshop door Hans Sonneveld met een offer you can’t refuse om de ervaringen van vandaag om te zetten in actie
17:00 Slotwoord door Richard Visser, Dean of Research WUR, en daarna netwerkborrel


GEEF JE HIER OP.

Dat kan tot uiterlijk vrijdag 3 november 2017. Rond 8 november laten we je horen of je aanmelding gehonoreerd kan worden.