‘Zero hunger’ vraagt om duurzame voedsel- en watersystemen

Voedselzekerheid en de waarde van water

De Verenigde Naties streven naar ‘zero hunger’ in 2030. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat lijdt aan honger of ondervoeding de laatste jaren wereldwijd toegenomen. Daar komt bij dat bestaande voedselsystemen gevoelig zijn voor klimaatverandering en een toenemende bevolking moeten voeden. Vooral de lagere middengroepen en allerarmsten in Afrika en Azië merken de gevolgen hiervan. Om iedere wereldburger in de toekomst te kunnen voorzien van voldoende maar ook van gezond voedsel, is een transitie naar duurzame voedselsystemen nodig.

In het onderzoeksprogramma Food security and Valuing water wil Wageningen University & Research nieuwe routes op weg naar duurzame voedselvoorziening ontwikkelen. Grote uitdagingen om dit doel te bereiken zijn: De teruglopende beschikbaarheid van zoet water, veranderend klimaat, toenemende druk om onontgonnen gebied in productie te nemen, duurzaam beheer van de bodem, teruglopende biodiversiteit, migratie, de benodigde verhoging van de landbouw productie en veranderende internationale handel. Niet alleen de hoeveelheid voedsel, maar ook de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezond voedsel zijn belangrijk.

In dit programma onderzoeken we, en ontwikkelen en bepalen we nieuwe inzichten die nodig zijn om tot een duurzaam voedselsysteem te komen.

Thematische gebieden

Het Food security and Valuing water programma onderzoekt en ontwikkelt transitiepaden naar duurzame voedselsystemen die overal ter wereld toegepast kunnen worden, in regio's overal ter wereld en met zowel midden- als lage inkomens. Een kenmerk van dit programma is dat we in elk project kennis en ervaring uit verschillende disciplines combineren. In elk project werken onderzoekers met achtergronden in zowel sociale als technologische als ook natuurwetenschappen samen.

De onderzoeksactiviteiten zijn ingedeeld in drie samenhangende onderzoeksgebieden:

  • Land – waterovergangen
  • Veranderende rol van (informele) sector, consumenten en interacties tussen stad en land in voedselsysteem transities
  • Toekomstige scenario’s en het afwegen compromissen en synergiën

Bezoek de pagina Voedsel- en waterzekerheid voor meer details over de invidiuele projecten.

Food System Approach als raamwerk

In ons onderzoek staat de Food System Approach centraal. Dit is een interdisciplinair raamwerk waarmee we de samenhang tussen de verschillende delen van een voedselsysteem analyseren en ook de onderlinge effecten op de verschillende onderdelen én de uitkomsten van voedselsystemen inzichtelijk maken. We kijken bijvoorbeeld naar de efficiency van de productie en verwerking, naar de impact op voedselzekerheid en voedselkwaliteit; en naar de rol van inkomen, de ínformele sector’en arbeid in voedselsystemen.

Voedselsystemen zijn zeer complexe systemen met daarin alle fasen die te maken hebben met het voeden van de bevolking: landbouwproductie, oogst, verpakking, verwerking, transformatie, marketing, consumeren en het weggooien van voedsel.

Meer over Voedselzekerheid en de waarde van water