prof.dr.ir. MH (Marcel) Zwietering

prof.dr.ir. MH (Marcel) Zwietering

Hoogleraar/Leerstoelhouder

Na zijn studie Biotechnologie bij Wageningen Universiteit (1987, cum laude) startte Marcel Zwietering bij Levensmiddelenproceskunde van dezelfde universiteit. In 1993 promoveerde hij op een proefschrift met de titel ‘Modeling of the microbial quality of food’ (cum laude). Daarna bleef hij bij deze groep als universitair docent en later universitair hoofddocent. Zijn onderzoek was gericht op kwantitatieve microbiologie en risico-analyse. In 1995 verbleef hij tijdens een sabbatical half jaar bij het Unilever research lab in Colworth House, UK.

In 1998 ging hij werken bij het research lab van Danone, Le Plessis Robinson in Frankrijk, waar hij werkte aan kwaliteitsbeheersing van starterculturen, onderzoek naar symbiose, metabole-flux-analyse, en kwantitatieve risico-analyse.

Sinds januari 2003 is hij hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie bij Wageningen Universiteit. In deze leerstoel wordt onderzoek verricht in het domein van de voedselveiligheid, risico-analyse, fermentatie, detectie en hygiëne, eco-fysiologie en functionele genomica. Onderwijs wordt gegeven zowel in de BSc (basis levensmiddelenmicrobiologie), in de MSc (Advanced Food Microbiology, Food Fermentation, Advanced Fermentation, Food Safety Risk Assessment and Food Safety Management), alsook in PhD cursussen. Er wordt ook onderwijs verzorgd in cursussen risicocommunicatie en life sciences for social scientists. Er is een afstand BSc cursus voor de NTU University (Singapore) en een internationale MSc cursus food technology. Samen met de leerstoel toxicologie is er een Food Safety MOOC ontwikkeld die een groot internationaal publiek heeft aangetrokken.    

Hij heeft 239 artikelen in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en heeft een h-factor van 54 (Scopus January 2024).

Marcel is editor van het International Journal of Food Microbiology en lid van de editorial board van de Journal of Food Protection.

Hij is co-chair van de ILSI-Europe Microbiological Food Safety task force. Hij wordt regelmatig uitgenodigd voor internationale expert consultations van de FAO/WHO (JEMRA, Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment) and andere expertgroupen. 

In 2006 is hij benoemd als lid van de Gezondheidsraad, en is lid of lid van expert commissies geweest tot 2021. In 2005 is hij als lid verkozen van de International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) en in 2020 verkozen als voorzitter.

Bij de IAFP2019 heeft hij de Elmer Marth Educator Award en de International Leadership Award ontvangen.

Hij begeleidt momenteel 7 promovendi en heeft 39 promovendi begeleid voor hun promotie. Hij is opponent geweest bij 37 PhD studenten van Wageningen Universiteit en 25 PhD studenten van andere universiteiten (waarvan 21 buiten Nederland). Van 2018-2023 was hij lid van het college van promoties van Wageningen Universiteit.

prof. dr. ir. M.H. Zwietering

Hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie

Wageningen Universiteit

 

persoonlijke

https://www.vcard.wur.nl/Views/Profile/View.aspx?id=5122&ln=nl

laboratorium: http://www.fhm.wur.nl