News

2e Conferentie 'Formatief Toetsen' 13 november 2019

Published on
November 14, 2019

Ruim 200 leraren en schoolleiders doen inspiratie op en delen kennis en ervaringen tijdens de 2de conferentie Formatief Toetsen. Deze conferentie werd georganiseerd vanuit twee grootschalige professionaliseringstrajecten met VO scholen rondom formatief evalueren: Leernetwerken formatief evalueren van de WUR, HU, SLO en VO-raad en InformED van UT, UM en SLO.

In beide projecten wordt ook flankerend onderzoek gedaan door twee promovenda die hun eerste resultaten ook in workshops delen, waarin zij laten zien dat de professionalisering werkt! In verschillende actieve workshops zijn we aan de slag gegaan samen met docenten en schoolleiders om gezamenlijke taal te creĆ«ren over formatief evalueren, misconcepties aan te pakken, videobeelden van lessen te bekijken,  FE te leren herkennen in eigen lessen en leren van hoe andere scholen uit deze projecten FE daadwerkelijk geĆÆmplementeerd krijgen in hun school. Harry Fletcher-Wood (Ambition Institute, Londen) trad op als inspirende keynote speaker. Op een prachtige locatie was het een inspirerende dag!

Vanuit ELS zijn Marijke Veugen en Judith Gulikers actief betrokken bij het leernetwerk formatief evalueren. Marijke Veugen is de promovenda die haar onderzoek uitvoert in dit leernetwerk, Judith begeleidt Marijke en samen met SLO en de HU ontwerpen zij alle activiteiten in het leernetwerk en begeleiden zij docenten en scholen in de uitvoering hiervan. Alle tools en voorbeelden die hierin ontwikkeld worden zijn te vinden op Formatiefevalueren.slo.nl. De onderzoeksbevindingen zullen Marijke, Judith ism Liesbeth Baartman op 27 november presenteren op de EAPRIL conferentie in Tartu, Estland.