News

Best book in the field of Agricultural History of The Netherlands

Published on
April 10, 2014

The jubilee Association of Agricultural History (VLG) has chosen the best book in the field of Dutch agricultural history: 'Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000' (Five centuries of farming : a short history of Dutch agriculture 1500-2000), written by Dr. Jan Bieleman.

On April 4th, during the spring meeting of the Association of Agricultural History (Vereniging voor Landbouw Geschiedenis, VLG), which celebrates it's 75th anniversary this year, it was announced that the book 'Boeren in Nederland. Geschiedenis van de Landbouw, 1500-2000' was chosen by the VLG members to be the best book in the field of Dutch agricultural history.

The book was written by dr. Jan Bieleman, former employee of the chairgroup Rural and Environmental History of Wageningen University, and published in 2008 by Boom publishers. The English edition, 'Five centuries of farming : a short history of Dutch agriculture 1500-2000' was published two years later, by Wageningen Academic Publishers in 2010.

Jan Bieleman
Jan Bieleman

Because of his merit for the agricultural history, Jan Bieleman was appointed honorary member of the Association of Agricultural History.

Numbers 2 - 10 were:

2 Slicher van Bath, B. H. (1957). Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel. Assen: Van Gorcum
3 Vries, J. d. (1974). The Dutch rural economy in the Golden age, 1500 - 1700. New Haven [etc.]: Yale University Press
4 Bavel, B. J. P. v. (2010). Manors and markets: economy and society in the Low Countries, 500-1600. Oxford [et c.]: Oxford University Press
5 Roessingh, H. K. (1976). Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. AAG Bijdragen 20. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen
6 Poel, J. M. G. v. d. (1967). Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis
7 Noordam, D. J. (1986). Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren
8 Woude, A. M. v. d. (1972). Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. AAG Bijdragen 16. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen
9 Westerman, F. (1999). De graanrepubliek. Amsterdam [etc.]: Uitgeverij Atlas
10 Bieleman, J. (1987). Boeren op het Drentse zand 1600 - 1900 : een nieuwe visie op de `oude' landbouw. AAG Bijdragen 29. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen

For more results, or to purchase the book 'Boeren in Nederland. Geschiedenis van de Landbouw, 1500-2000' visit the website of the VLG: www.landbouwgeschiedenis.nl