News

De opkomst van voedselbeleid: voorbij de tekentafel

Published on
January 17, 2019

New publication:

Candel, J. (2018). De opkomst van voedselbeleid: voorbij de tekentafel. Beleid en Maatschappij, 45: 4.

ABSTRACT:
De zorg voor voldoende en adequaat voedsel is waarschijnlijk het oudste beleidsprobleem waarover de mensheid zich gebogen heeft. Deze opgave is onverminderd actueel; in recente jaren is het percentage van de wereldbevolking dat aan honger lijdt toegenomen tot zo’n 11 procent. Tegelijkertijd zit ook het aantal mensen dat aan obesitas lijdt sterk in de lift, tot 13 procent van de volwassenen in 2014 (FAO e.a., 2017). Tevens blijken voedselproductie en -consumptie een grote rol te spelen in vraagstukken rond klimaatverandering, milieudegradatie, volksgezondheid en sociale (on)gelijkheid (bijvoorbeeld EEA, 2017; Fresco, 2009; WEF, 2017). Box 1 geeft een overzicht van verschillende voedselgerelateerde uitdagingen in de Nederlandse context. Daarbij is voedsel inherent politiek: wat we eten, hoe dat voedsel geproduceerd en bereid is, waar we ons voedsel kopen en consumeren, en met wie, zijn alle voorbeelden van vragen die onderhevig zijn aan felle debatten, zowel in de publieke als de private sfeer (Paarlberg, 2013). Het is niet zonder reden dat sommige maatschappelijke organisaties consumenten oproepen te ‘stemmen met hun vork’.

Click here for the FULL TEXT.