News

Een kansenkaart voor de natuurambitie grote wateren (in Dutch)

Published on
March 11, 2016

In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt kansen om wateropgaven en natuurdoelen te combineren. CALM medewerker Tim van Hattum maakte met collega’s een kansenkaart voor de natuurambitie van de Nederlandse grote wateren.

Voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is het waardevol om beter inzicht te hebben in regionale projecten en initiatieven die in de periode 2015 - 2021 in uitvoering gaan en die kunnen bijdragen aan de natuurambitie van de rijksoverheid. Daarvoor is behoefte aan een kansenkaart met projecten die relevant zijn voor de Natuurambitie Grote Wateren en inzicht geven in hoe EZ bij die projecten kan bijdragen aan het concretiseren van het gedachtegoed van de natuurambitie. Op basis daarvan kan EZ beoordelen hoe en bij welke projecten en processen EZ om strategische redenen betrokken wil zijn. EZ wil met de Natuurambitie in de grote wateren en directe omgevingen een robuuste, klimaatbestendige natuur in samenhang met andere belangen, zoals hoogwaterveiligheid, wordt ontwikkeld.

Tim van Hattum, Jos Timmerman, Michaël van Buuren, Marieke de Lange, Jeroen Veraart en Dorothée van Tol hebben geïnventariseerd welke projecten in die periode in uitvoering gaan. Bekijk het rapport 'Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren’.