News

Innovatieproject Fruit 4.0 breidt uit

Published on
February 26, 2019

In het voorjaar van 2019 gaat een aantal nieuwe projectonderdelen van start binnen het innovatieproject Fruit 4.0. Het project heeft tot doel het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door toepassing van betere teelt- en managementinformatie.

Fruit 4.0 is in maart 2017 begonnen op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De eerste resultaten zijn veelbelovend en dus besloten de NFO en WUR aanvullende deelprojecten te formuleren die het lopende project versterken. Hiervoor is nu ook financiering beschikbaar.

De nieuwe onderdelen van het project zijn:

  • Ontwikkelen 3D-boomgaard-dataplatform
    Doel: Telers zetten gewasbescherming gericht in en besparen op gebruik van middelen. Het platform wordt onderdeel van Akkerweb.
  • Validatie van een 3D-taakkaart-module
    Allereerst wordt deze module ontwikkeld voor precisiespuiten voor vruchtdunning. Daarna wordt onderzocht of de resultaten ook toepasbaar zijn voor het gericht aanpakken van plagen en ziekten in de boomgaard. Hierdoor daalt het gebruik van middelen.
  • Ontwikkeling oogst-registratiesysteem met sensing-technieken Registratie van gegevens die tijdens de pluk zijn verzameld met behulp van sensoren helpt de telers een beter product te telen. Denk aan bijv. vruchtmaat en –kwaliteit.
  • Overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen
    Opstellen van een onderbouwd overzicht van teeltsystemen (o.a. boomvormen) die geschikt zijn voor optimalisatie van sensing in de boomgaard.

Uitbreiding van het consortium

De nieuwe projectonderdelen zijn financieel mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en een aantal partners in het lopende project.

Dit zijn de bedrijven Munckhof, Rometron, Hol Spraying Systems, Agrifirm, Adama, FruitMasters en The Greenery. Daarnaast is het consortium uitgebreid met de ZLTO, Stichting Projectenbureau Boomkwekerij, Pepperl & Fuchs en Q-ray.

De projectleiding blijft in handen van Wageningen Economic Research (WUR).

Fruit 4.0

In het project wordt er gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Denk aan het monitoren van bloesem- en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor zowel gerichtere vruchtdunning als betere oogstprognoses. Ook wordt een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt sorteerinformatie te koppelen aan informatie over een perceel.

Gedurende de eerste twee jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar sensoren waarmee in de boomgaard data verzameld kunnen worden. De resultaten zijn veelbelovend. Zo kan in kaart worden gebracht welke voorraadkist uit welke rij in een boomgaard komt. In februari 2019 verscheen een publicatie met strategieën voor datamanagement in de fruitteelt