News

Nieuwe analysemethode vergroot de mogelijkheden van MRI scans (in Dutch only)

Published on
March 31, 2017

Het maken van MRI scans en de interpretatie van de verkregen gegevens is vaak een tijdrovende bezigheid, waarbij het enigszins subjectieve oordeel van de specialist een belangrijke rol speelt.
Onderzoekers van het Laboratorium voor Biofysica aan Wageningen University & Research en collega’s van ondere andere het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen hebben een nieuwe analysemethode geïntroduceerd die de interpretatie van de verkregen informatie eenduidiger maakt en zelfs de duur van de metingen kan verkorten. De nieuwe methode en diverse toepassingen daarvan worden beschreven in Nature Scientific Reports.

MRI (magnetic resonance imaging) is een krachtige techniek waarbij met behulp van magnetische velden en elektromagnetische golven bijvoorbeeld in het lichaam van een patiënt gekeken kan worden zonder
een operatie uit te voeren. De techniek geniet grote bekendheid door haar
medische toepassingen maar ze wordt in Wageningen ook gebruikt bij allerlei soorten onderzoek, bijvoorbeeld aan planten en voedsel/voeding.

MRI plaatjes zijn opgebouwd uit vele beeldpunten en elk beeldpunt bevat weer informatie uit signalen van diverse componenten.
Het verkrijgen van de plaatjes, en met name ook het ontrafelen van de signalen per beeldpunt vereist vaak veel geduld  en expertise. Dit geldt ook voor de interpretatie van de gegevens, waarbij de rol van de (medisch) expert op dit moment dus cruciaal is.

De Wageningse onderzoekers hebben nu een wiskundige truc geïntroduceerd die zij al eerder gebruikten bij het interpreteren van metingen met geavanceerde lichtmicroscopen. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om met een verkorte meetprocedure dezelfde informatie te verkrijgen als voorheen en bovendien is de interpretatie van de meetgegevens objectiever van aard en vereist in mindere mate de mogelijk enigszins gekleurde mening van een expert.

De onderzoekers illustreren de kracht van de analyse-methode aan de hand van metingen aan een plant, de hersenen van een muis en een mens, en de prostaat van een patiënt met prostaatkanker.

In de toekomst kan deze objectieve analyse methode ook gebruikt
worden voor computerondersteunde diagnose (computer-aided diagnosis) van abnormaliteiten in weefsels van patiënten. Hiermee kunnen radiologen sneller en eenduidiger MRI beelden analyseren en evalueren.

Het volgende artikel is verschenen in NATURE Scientific Reports:

Frank J. Vergeldt, Alena Prusova, Farzad Fereidouni,
Herbert van Amerongen, Henk Van As, Tom W. J. Scheenen, Arjen N. Bader