News

Onderzoek om de kennis over afval te vergroten

Published on
April 15, 2021

In samenwerking met het Voedingscentrum en de lokale afval-inzamelaar ACV doet Wageningen Universiteit onderzoek naar afval. Wat wordt er bijvoorbeeld in een week ongeveer weggegooid?

In dit onderzoek kijken we naar voedselverspilling. We bekijken hoeveel en welk voedsel er weggegooid wordt, en of hulpmiddelen om voedselverspilling tegen te gaan dit verminderen.

Aan dit onderzoek hebben huishoudens in de wijken Ede-Oost, Ede-Rietkampen, en Veenendaal-Petenbos deelgenomen. Zij hebben korte vragenlijsten beantwoord en twee keer een week lang afval ingezameld in een aparte vuilniszak.

Zonder dat zij dit wisten, zijn de huishoudens in drie groepen ingedeeld.

Groep 1 kreeg halverwege het onderzoek een pakket met hulpmiddelen om voedselverspilling tegen te gaan (met daarin bv een eetmaatje, recepten, en koelkast stickers) en ook enkele brieven met motivatie waarin het belang van het verminderen van voedselverspilling werd aangegeven.

Groep 2 kreeg halverwege het onderzoek alleen het pakket met hulpmiddelen tegen voedselverspilling.

Groep 3 was een controle groep, en deze groep heeft de twee keer afval ingezameld zonder tussendoor een pakket of brieven te krijgen. Deze huishoudens hebben na afloop van beide metingen wel het pakket gekregen, zodat iedereen die mee heeft gedaan ook deze hulpmiddelen heeft gekregen.

We gaan nu de gegevens vergelijken. Door te kijken naar verschillen tussen de eerste en tweede inzameling van afval in groepen 1 en 2, kunnen we zien of het pakket (met of zonder brieven) effect heeft gehad op het verminderen van voedselverspilling. Door de beide metingen in groep 3 te vergelijken, weten we of er om andere redenen een verschil kan zijn geweest tussen de twee weken, bijvoorbeeld door seizoenseffecten of effecten van coronamaatregelen. Hiervoor kunnen we dan corrigeren.

Daarnaast hebben we in de vragenlijsten verschillende achtergrondkenmerken van de huishoudens gemeten, en we willen gaan kijken in hoeverre deze effect hebben op de gemeten voedselverspilling. Bij dit onderdeel van het onderzoek werken we samen met promovendi van de universiteit Groningen en Gent universiteit. Ook gaan we, met hulp van een collega van City University of London, kijken in hoeverre mensen zelf goed (of slecht) kunnen inschatten hoeveel voedsel ze hebben weggegooid. Dit doen we door vragen daarover uit de vragenlijst te vergelijken met de hoeveelheid gemeten voedselverspilling in de vuilniszakken. Op deze manier willen we extra inzichten uit het onderzoek halen.

In het najaar zullen de eerste resultaten van het onderzoek bekend zijn. We zullen op deze internetpagina informatie daarover vermelden.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar fete@wur.nl.