News

Save the date: 4e conferentie 'Formatief evalueren' donderdag 18 november 2021

Published on
June 7, 2021

Op 18 november a.s. wordt de conferentie Formatief Evalueren voor de vierde keer georganiseerd!

Op het programma staan lezingen van Dylan Wiliam, David Nicol en Stijn VanHoof:

  • De rol van leerlingen bij hun leren en concrete aanpakken om de betrokkenheid van leerlingen in de klas te vergroten (Dylan Wiliam)
  • Feedbackgeletterdheid bij leerlingen vergroten en concrete aanpakken om feedback in de klas te organiseren (David Nicol)
  • Feedback in de klas praktisch en haalbaar organiseren aan de hand van vijf stappen (Stijn VanHoof)

Daarnaast kun je kiezen uit verschillende workshops voor leraren en opleiders in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze worden verzorgd vanuit de leernetwerken Formatief evalueren (Wageningen Universiteit, SLO, VO-Raad, Hogeschool Utrecht)) en InformED (SLO en Universiteit Twente).

Aanmelden

Meer informatie – en inschrijven – volgt eind augustus op events.slo.nl. Ben jij erbij op 18 november in Domstad Utrecht? Alles over formatief evalueren vind je op formatiefevalueren.slo.nl.

Meer informatie

Vanuit ELS zijn Marijke Veugen en Judith Gulikers medeorganisator van deze conferentie. Zij zullen ook workshops verzorgen op basis van het onderzoek dat zij doen in het leernetwerk Formatief Evalueren (met VO scholen) en het NRO project Zicht op Studentontwikkeling (met MBO teams).

De eerste studie van het promotietraject van Marijke Veugen, uitgevoerd in het Leernetwerk Formatief Evalueren, is ook net verschenen! Zie hier:
Veugen, M. J., Gulikers, J. T. M., & den Brok, P. (2021). We agree on what we see: Teacher and student perceptions of formative assessment practice. Studies in Educational Evaluation70, 101027.