News

Verdiepingsleernetwerk formatief evalueren

Published on
January 16, 2018

In een vierjarig project, gefinancierd door Directie VO van ministerie van OCW, gaan Marijke Veugen en Judith Gulikers (ELS) samen met Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht) en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aan de slag met zeven tot tien VO scholen om echte slagen te slaan in de implementatie van formatief evalueren in de klas.

Het project is een mooi vervolg op de NRO overzichtsstudie 'doelgericht professionaliseren: Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?'. In het project gaan we de formatieve toetscyclus en de vijf fasen hierin concreet maken samen met VO docenten, implementeren in de klas, effecten op docenten en leerlingen in kaart brengen en zo verder verbeteren. In dit project zijn professionalisering en onderzoek steeds nauw met elkaar verbonden.