News

X-Fittt 2.0 erkend door het Centrum Gezond Leven

Published on
August 13, 2019

HSO heeft samen met Formupgrade in Arnhem en het Sportbedrijf van de gemeente Arnhem de gecombineeerde leefstijl interventie ‘X-Fittt 2.0’ geëvalueerd en beschreven. De resultaten zijn ingediend bij het erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven (CGL), RIVM.

X-Fittt 2.0 is een interventie gericht op stimuleren van een gezonde leefstijl specifiek voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Sterk is de verbinding met het lokale netwerk, de op maat aanpak en de intensieve begeleiding. Doel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Resultaten zijn: Afname gewicht; Afname buikomvang; Verhoging kwaliteit van leven.

X-Fittt 2.0 is beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Volgens de commissie van het CGL is X-Fittt 2.0 een concreet voorbeeld hoe men elders een leefstijlinterventie voor mensen met een lage SES kan organiseren. X-Fittt is opgenomen in de databank effectieve leefstijlinterventies van het Loketgezondleven.nl van het Centrum Gezond Leven (CGL), RIVM. https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800035

Meer over het evaluatieonderzoek van X-Fittt is te vinden bij het project ‘Care–Physical Activity initiatives in the neighbourhood’.  https://www.wur.nl/en/project/CarePhysical-Activity-initiatives-in-the-neighbourhood.htm

Kirsten Verkooijen
Lisanne Mulderij
Annemarie Wagemakers