News

Bijeenkomst 'Maak ruimte voor gezondheid', gehouden op 3 juli 2019

Published on
July 26, 2019
De regionale samenwerkingsverbanden van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ kwamen op 3 juli 2019 bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De consortia onderzoeken de effecten van de inrichting van de leefomgeving.

Bekijk hier het digitale verslag: https://publicaties.zonmw.nl/world-cafe-en-wandelexcursie-naar-spijkerkwartier-en-coberco-terrein/?utm_medium=email