News

Vogelgriep in Biddinghuizen

Published on
December 14, 2017

In Biddinghuizen (gemeente Dronten, provincie Flevoland) is op 8 december 2017 bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep aangetoond door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het virus is getypeerd als hoog pathogeen H5N6. Dit bedrijf raakte ook vorig jaar als een van de eerste besmet. Bij de pluimveebedrijven binnen een gebied van drie kilometer van het besmette bedrijf trof WBVR geen nieuwe besmettingen aan, werd bekend op 11 december.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is het besmette bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In totaal betrof het circa 16.000 vleeseenden. In het gebied van een kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

Hoog pathogene H5N6 virus

Een eerste genetische analyse laat zien dat het virus niet verwant is aan de zoönotische H5N6 stam, die in Azië circuleert en waar ook mensen ziek van kunnen worden.

  • Het H5 is verwant aan het hoog pathogene H5N8 virus dat is gevonden in Nederland in 2016.
  • Het N6 is verwant aan laag pathogene virussen die eerder werden gevonden bij wilde vogels in Europa.

Het H5N6 virus is ontstaan door uitwisseling van genetisch materiaal, ofwel reassortment. WBVR doet vervolgonderzoek om verder inzicht te krijgen in de herkomst en genetische samenstelling van dit virus.

Wilde vogels met vogelgriep bij Veluwemeer

Op 11 december heeft Wageningen Bioveterinary Research verschillende wilde vogels (locaties Hulshorst en Elburg) positief getest op vogelgriep. Op 13 december werd duidelijk dat het eveneens om H5N6 vogelgriep gaat. 

Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog vier andere bedrijven. Deze laatste pluimveebedrijven zijn bemonsterd en door WBVR onderzocht op vogelgriep. Op 11 december werd bekend dat bij deze bedrijven geen nieuwe besmettingen zijn aangetroffen.

Vervoersverbod: corridors mogelijk

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigde op 8 december een vervoersverbod voor pluimvee af in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Het vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Op 11 december is deze vervoersregeling op enkele punten en onder voorwaarden aangepast. Meer informatie daarover staat in het nieuwsbericht "Geen nieuwe besmettingen in Biddinghuizen maakt corridors mogelijk" van het ministerie van LNV.

Vervoersverbod inmiddels ingetrokken

Het vervoersverbod is met ingang van dinsdag 9 januari 2018  ingetrokken. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht "Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken" van het ministerie van LNV.

Landelijke ophokplicht

Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant, is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. 

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Eenden- en kalkoenenbedrijven

Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven enkele extra maatregelen. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts.  Ten slotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.  

Meer informatie over vogelgriep in Biddinghuizen vindt u op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

    Dit bericht is het laatst bijgewerkt op 09-01-2018 om 12.00 uur.