News

Duo-stages binnen de minor Educatie: een noodgreep of een kans?

Published on
April 15, 2021

Het lerarentekort loopt op en tegelijkertijd neemt de interesse onder studenten voor het leraarschap toe. Mooi zou je zeggen. Echter, het aantal stageplekken neemt niet toe. Duo-stages, waarbij twee studenten samen stagelopen bij dezelfde stagebegeleider(s) of vaksectie, lijkt in dat licht een mooie constructie. Binnen de WUR wordt al langer gewerkt met duo-stages en wordt deze constructie als zeer positief ervaren. Studenten leren namelijk veel van elkaar door, bijvoorbeeld, samen lessen voor te bereiden, elkaar ‘just-in-time’ van tips en adviezen voorzien, te sparren over opdrachten voor de universiteit, etc.

Afgelopen maand hebben we onze aannames en eigen indrukken middels een korte vragenlijst eens naast die van studenten en stagebegeleiders gelegd. Lees in dit rapport hoe ook bij hen de voordelen lijken op te wegen tegen de nadelen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het project Samen Opleiden.