News

In welke mate ervaart u werkplezier als onderwijsprofessional in het Primair Onderwijs?

Published on
September 8, 2020

Onderzoekers van Wageningen University en Tilburg University ondernemen een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk in Primair Onderwijsteams. Hoe kunnen scholen met behulp van taakdifferentiatie in teams en de inzet van onderwijsassistenten omgaan met de hoge werkdruk en het lerarentekort? En minstens zo belangrijk: hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we maximaal gebruik maken van de talenten van de onderwijsprofessionals in het team ten goede van het werkplezier? In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoeken wij op deze vragen een antwoord.

Goed onderwijs vraagt om teamwerk; met teambrede visies en aanpakken kunnen basisscholen beter het hoofd bieden aan de vele uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden (passend onderwijs, digitalisering, toenemende vraag om opbrengstgericht te werken en niet te vergeten de aanpassingen die de coronacrisis van onderwijsteams vraagt). De grootste uitdaging is echter om te gaan met de ervaren hoge werkdruk onder leraren en het alsmaar toenemende lerarentekort. Dit maakt de noodzaak van teamwerk nog groter. Maar hoe kom je hier nu toe?

Middels verschillende onderzoeksmethoden, zoals een literatuurstudie, schoolbezoeken en deze vragenlijst, ontwikkelen we een toolkit die scholen kan helpen bij de inzet van nieuwe vormen van taakdifferentiatie, en we zoomen daarbij specifiek in op de rol van onderwijsassistenten.

Deel uw ervaringen

Om deze toolkit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw onderwijspraktijk, vragen wij uw medewerking. Graag leren wij van uw ervaringen als onderwijsprofessional! U kunt uw ervaringen delen door onderstaande vragenlijst in te vullen (± 15 min).

Alvast veel dank voor uw medewerking.

Namens het Anders Organiseren projectteam,
Nienke Woldman, Aniek Draaisma en Piety Runhaar