News

Interview T.Hartmann and M.Brinkhuijsen in Stadswerk Magazine (Dutch)

Published on
December 16, 2020

Intro from text magazine: "Beheer wordt steeds meer een centrale schakel in de ontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte. Dat vraagt om een stevige en deels ook nieuwe inzet van de beheerder. Academische kennis komt daarbij goed van pas. Reden voor Wageningen University om samen met de beheerwereld het Programma Managing Public Space op te zetten."

Download the whole article here (550Kb)(only in Dutch).