News

Kom naar de MeetUp 'Samen impact maken'!

Published on
April 16, 2021

Hoe groot is de maatschappelijke impact van wijkondernemingen? Hoe dragen zij bij aan de gezondheid van wijkbewoners? Wat kan een gemeente doen om de aanpak van een sociale wijkonderneming te versterken? Kom naar de Meet-up op 22 april van 13.00 tot 15.30!

Eenzaamheid, armoede, werkloosheid, obesitas, exclusie. De samenleving wordt geconfronteerd met grote, complexe uitdagingen. Gemeenten kunnen dit niet eenzijdig oplossen. Sociale wijkondernemingen zijn hierin een belangrijke partner. Zij werken integraal en lokaal vanuit de wijk, de buurt of het dorp aan maatschappelijke vraagstukken. Het is een plek waar kwetsbare inwoners op een laagdrempelige manier deel kunnen nemen aan activiteiten, zich kunnen ontplooien en andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. De ‘hot spot’ van de wijk dus.

Alle informatie over deze bijeenkomst, het programma en mogelijkheid tot aanmeldingen zijn hier te vinden: https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/samen-impact-maken