News

Neem deel aan lesprogramma rondom biodiversiteit in de dierentuin

Published on
January 18, 2021

Wil jij ook meedoen met jouw leerlingen aan een lesprogramma rondom biodiversiteit in de dierentuin? Dan is Bio-diversi-WAT?! misschien wel wat voor jouw klas!

Achter de schermen in Ouwehands Dierenpark wordt hard gewerkt aan de filmopnames voor het lesprogramma Bio-diversi-WAT?! De lessen worden ontwikkeld in het kader van een grootschalig wetenschappelijk onderzoek door Wageningen Universiteit. Het doel is het in kaart brengen van de potentiële bijdrage van een dierentuinbezoek aan lessen over biodiversiteit.  

Afgelopen maandag keek Rebekah Tauritz (ELS) enthousiast toe hoe Tim van Tooren van Lightworx en Leon van Uden bezig waren met de opnames voor de onderwijsvideo’s die deel uitmaken van het lesmateriaal dat ze aan het ontwikkelen ben. "Het doel van het lesprogramma is om leerlingen uit groep 6 en 7 van het basisonderwijs uit te leggen wat biodiversiteit betekent. Dit doen we aan de hand van de verhalen van acht diersoorten waaronder de reuzenpanda, de wolf, de Aldabra landschildpad en de Axolotl."

"We leggen uit dat biodiversiteit te maken heeft met: verschillen binnen een soort, verschillen tussen soorten, relaties tussen levensvormen en verschillende leefgebieden. Deze rode draad loopt door het hele lesprogramma. Maar het draait niet alleen om kennis in de lessen. Als we daadwerkelijk wat willen doen aan de bedreiging van de biodiversiteit, dan moeten kinderen niet alleen kennis opdoen. Het is ook belangrijk om in onderwijs ruimte te maken voor emoties en waarden die meespelen bij deze complexe vraagstukken. Tot slot moeten de leerlingen ook vaardigheden ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het maken van een persoonlijk actieplan."

In het voorjaar gaan de lessen en het onderzoek van start. Er is nog ruimte voor een aantal klassen om mee te doen. Nieuwsgierig geworden of dit iets is voor jouw klas? Kijk op www.wur.nl/bio-diversi-wat voor meer informatie of neem voor vragen contact op met Rebekah Tauritz (rebekah.tauritz@wur.nl).

Headerfoto: Guy Ackermans.