News

Nieuw ELS project

Published on
December 15, 2022

De Gelderse Onderwijsvallei (GOV) kan aan de slag als partnerschap Samen Opleiden

De afgelopen maanden is door drie lerarenopleidingen (Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboud Docenten Academie en Education & Learning Sciences) en twee middelbare scholen (CSG Het Streek en RSG Pantarijn) hard gewerkt om voor de komende vier jaren subsidie te krijgen voor de ontwikkeling van de GOV. De partners gaan nog intensiever dan ze van oudsher gewend zijn nauw samenwerken in het opleiden, begeleiden van studenten, startende en zittende leraren. De partners kunnen elkaar onder meer goed vinden in de visie dat scholen een taak hebben in duurzaamheidsontwikkeling en dat alle leraren daaraan aandacht moeten besteden. Zie voor meer informatie:

Platform samen opleiden

Interview Partnerschap Gelderse Onderwijsvallei (PDF)