News

Tom Buijse in Het Visblad: Brede en nuchtere kijk op zoetwaterbeheer

Published on
June 5, 2020

Tom Buijse is op 1 april benoemd tot buitengewoon hoogleraar zoetwater visecologie bij Wageningen University & Research. “Ik hoop met deze nieuwe leerstoel vooral een brug te kunnen slaan tussen onderzoek, waterbeheer en sport- en beroepsvisserij.”

Lees het volledige artikel in Het Visblad (juni 2020) van Sportvisserij Nederland

Tom Buijse Spraakwater artikel.jpg