News

WUR vragenlijst over Ruimtelijke verschillen in de impact van de lockdown: daling welzijn vooral in de stad.

Published on
May 11, 2020

(Dutch and English PDF of results)
Bijna 2000 respondenten, verspreid over heel Nederland hebben de online vragenlijst ingevuld die opgesteld is door Eveline van Leeuwen en Lise Bourdeau-Lepage.

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken op basis van de eerste resultaten is dat ruimte, en met name stedelijkheid, ertoe doet. Gemiddeld genomen is in het hele land ons welzijn gedaald, maar in de (zeer) sterk stedelijke gebieden is de daling groter dan in de minst stedelijk gebieden. En hoewel er voor de lockdown geen significante verschillen in welzijn tussen stad en platteland werden ervaren, is dit tijdens de lockdown wel zo.

Respondenten in de zeer sterk en sterk stedelijke gebieden ervaren een grotere achteruitgang in beweging, hebben meer last van gezondheidsklachten en vervelen zich vaker dan respondenten uit de rurale gebieden

Dit heeft deels met de omgeving te maken en deels met de bevolkingssamenstelling. We zien namelijk ook dat respondenten die wonen in een eengezinshuis met tuin, vaak beter af zijn dan mensen met een appartement zonder terras/balkon. Daarnaast blijkt uit onze dataset dat met name de jongeren (die vaker in de stad wonen) meer last hebben van verveling en van gezondheidsklachten. Ook is hun welzijn sterker achteruitgegaan dan die van de andere leeftijdsgroepen in onze dataset.