Vereniging Tropische Bossen (VTB)

De Vereniging Tropische Bossen bevordert de uitwisseling van kennis en ervaringen over het duurzaam gebruik en beheer van tropische bossen. De vereniging vormt een actief platform waar, door het stimuleren en mobiliseren van de expertise van haar leden, feiten, meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en bediscussieerd. Daarmee wil VTB de interesse in tropische bossen en de situatie van haar bewoners vergroten en duurzaam beheer van tropische bossen bevorderen. Hiertoe organiseert de vereniging studiedagen, netwerk- en thema activiteiten, en carrière oriëntatie avonden (Tropical Forest Career Night).