Aanmelden voor een Bacheloropleiding

Leuk dat je je wilt aanmelden voor een bacheloropleiding in Wageningen! Om je aan te melden voor een bacheloropleiding moet je voor de aanmelddeadline een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink. Bekijk hieronder de toelatingseisen en alle stappen die je moet doorlopen om je aan te melden.

Toelatingseisen en -deadlines

Controleer de toelatingseisen

Controleer of je met jouw vooropleiding toelaatbaar bent tot de bacheloropleiding van jouw keuze. In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is vastgesteld aan welke vooropleidingseisen je moet voldoen om toegang te krijgen tot een bacheloropleiding van de universiteit. Bekijk hieronder wat bij jou van toepassing is:

Is je diploma voldoende voor toelating, maar mis je een vereist vak? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van het ontbrekende vak bezit door het behalen van een vwo-deelcertificaat. Lees hierover meer.

Toelatingsdeadlines

Deadline aanmelding in Studielink Deadline indienen Osiris aanmeldportaal Deadline inleveren gewaarmerkte documenten
Nederlanders met vwo-diploma 1 augustus Niet van toepassing 31 augustus*
Nederlanders zonder vwo-diploma 15 juni 1 juli 31 augustus
Studenten met Europese/EFTA nationaliteit 15 juni 1 juli 31 augustus
Studenten met niet-Europese/niet-EFTA nationaliteit 15 april 1 mei 1 juli**

*je vwo-diploma wordt vaak automatisch geverifieerd via het DUO diplomaregister, dit kan je zelf controleren via Studielink. Let op dat losse vwo-certificaten meestal niet automatisch binnenkomen via DUO; neem voor de zekerheid contact met ons op na het behalen van de certificaten

**wanneer je diplomaresultaten tussen 1 juli en 15 juli bekend worden gemaakt, worden je documenten geaccepteerd tot en met 15 juli

Inschrijven in een paar stappen

1. Meld je aan via Studielink

Dien eerst je verzoek tot inschrijving voor een opleiding van je keuze in via Studielink. Na je aanmelding in Studielink ontvang je van ons een e-mail met verdere informatie. Het kan voorkomen dat deze e-mail in je spam terecht komt.

2. Aanmeldportaal

Aanmelders met een andere vooropleiding dan vwo moeten een aantal vragen beantwoorden in het Wageningen University aanmeldportaal. De link en inloggegevens voor dit portaal worden per e-mail verstuurd. Vergeet niet je aanmelding in te dienen in het aanmeldportaal, zodat we je een brief met een beslissing over de toelating kunnen mailen.

Let op! Aanmelders met een vwo-diploma hoeven geen aanvullende vragen te beantwoorden en krijgen daarom geen toegang tot het aanmeldportaal.

3. Studiekeuzecheck (Matching)

Alle aanmelders moeten een studiekeuzecheck (matching) doorlopen. Deze online matching is verplicht voor alle studiekiezers die in Wageningen een opleiding willen volgen en zal vanaf februari worden verstuurd. Op uiterlijk 15 augustus moet de test zijn ingevuld en terug gestuurd. Anders kan je niet ingeschreven worden. 

4. Vul je betaalgegevens in

Vanaf 1 mei verschijnt op je 'My To Do List' in Studielink het verzoek om je betaalgegevens in te vullen. Vul deze dan zo spoedig mogelijk in.

5. Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing over je toelating tot een bacheloropleiding, dan kun je bezwaar maken. Je dient dan onderstaande stappen te volgen.

  1. Neem contact op met het Admissions Office via dit contactformulier. Geef aan dat je het niet eens bent met de beslissing en vraag om uitleg.
  2. Het Admissions Office antwoordt en geeft uitleg over de beslissing. Als het niet lukt om binnen 3 tot 4 weken tot een oplossing te komen, dan kun je overwegen om een formele procedure te starten om bezwaar te maken.
  3. Je dient je formele bezwaar binnen 6 weken na de initiƫle beslissing in te dienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vind je op deze webpagina. Let op: de periode waarin je bezwaar kunt maken wordt niet opgeschort tijdens stap 1 en 2.

6. Definitieve inschrijving

Als je aan alle toelatingseisen (bv diploma behaald) en inschrijvingsvoorwaarden (bv matching en betaling) hebt voldaan, word je definitief ingeschreven. Na deze inschrijving verandert je status in Studielink van Verzoek tot Inschrijven naar Ingeschreven en kan je een Verklaring van inschrijven downloaden.

7. Na je aanmelding

Voor een goede start van je studie moet je zelf ook een aantal dingen regelen. Wij hebben de belangrijkste dingen op een rij gezet.