BSc-student: Trigger je talent

Met je keuze voor een BSc-opleiding aan Wageningen University & Research kies je voor een studie naar maatschappelijk relevante onderwerpen op een terrein dat altijd in beweging is, binnen een internationale context, in een heel divers samengestelde academische gemeenschap. Aan Wageningen University & Research studeren geen twee studenten af met eenzelfde afstudeerpakket. Iedere student van WUR heeft veel ruimte om het BSc-examenprogramma individueel samen te stellen en ook om dat programma te verbreden en/ of te verdiepen.

De opleidingen van Wageningen University & Research dagen uit om kritisch na te denken over relevante onderzoeksthema’s en de uiteindelijke impact daarvan op de samenleving. Hoe ver je daarin gaat en hoever je daarmee komt is vooral afhankelijk van je motivatie om de mogelijkheden te zoeken, te vinden en te benutten. Onderwerp voor het gesprek met docenten en begeleiders, ouderejaarsstudenten en alumni en je studieadviseur.

Voor docenten is niets zo motiverend als nieuwsgierige studenten die initiatief tonen! Er is een scala aan mogelijkheden om je BSc-programma uit te breiden, te verdiepen of te verbreden.

Van idee naar concreet plan

Verbreding of verdieping in relatie tot je BSc-programma kan op verschillende manieren vorm krijgen. Wat het ook wordt, het begint met jouw idee en jouw motivatie om iets extra’s toe te voegen aan je studie aan Wageningen University & Research. Tijd voor een goed gesprek met jezelf dus. Bij je studieadviseur kun je vervolgens terecht als het gaat om de aanpassing van het reguliere programma.

Kom je voor een BSc-thesis of een ander vak eenmaal bij een leerstoelgroep over de vloer, is het een docent, thesisbegeleider of examinator die je mogelijk inspireert en de nodige ideeën en tips kan geven en met wie je de mogelijkheden kunt bespreken.

Uitbreiding van je BSc-examenpakket

De uitbreiding van je BSc-examenpakket met extra of andere vakken moet goedgekeurd worden door de examencommissie en is onderwerp van gesprek met je studieadviseur. De uitbreiding is zichtbaar via het diploma supplement bij je BSc-diploma via het groter aantal credits (meer dan de 180 credits). Er zijn een aantal opties hiervoor, zoals:

 • Een publicatie schrijven n.a.v. vak of thesis
 • Vrije keuze in 3e BSc-jaar zwaar invullen (bv. met uitdagende vakken)
 • Tweede major (als jouw opleiding meerdere majors kent)
 • Een extra uitdagend onderwerp kiezen voor je BSc-thesis
 • Extra minor
 • Extra vakken (binnen de tijd)

Capita Selecta

De leerstoelgroepen van Wageningen University & Research bieden zg. Capita Selecta aan (vakken met een 5-code, ter grootte van 1-6 ECTS, zie Study Handbook, per leerstoelgroep). Capita-vakken zijn er zodat zowel studenten als leerstoelgroepen kunnen experimenteren met (nieuwe) onderwijsinhoud en/of -vorm(en). Dé mogelijkheid voor de student om in samenspraak met de examinator van het capita-vak, een vak naar eigen inzicht in te vullen of om programmavakken uit te breiden.

Ervaringen van studenten met Capita Selecta
Lars van Galen: “Mijn capita selecta-vak ging over wolkenfysica. Ik ben bij een docent langsgegaan (Leo Kroon) en hij had een paar onderwerpen waaruit ik de interessantste heb gekozen. Als je zelf een goed idee hebt voor een onderwerp dan kun je ook bij die contactdocent vragen om te kijken of je daar iets mee kan om extra verdieping te krijgen in dat onderwerp. Verschil met standaardvakken is dat je het meeste zelf doet. Je deelt dus je tijd zelf in en moet dus wel gedisciplineerd kunnen werken. Voordeel was dat ik het vak met twee anderen samen deed, we hebben ook veel van elkaar opgestoken.

Het was een mooie mogelijkheid om (in mijn geval) een gat in m’n rooster op te vullen met begeleide literatuurstudie die mij interesseerde. Behalve een capita-vak waarbij je onder begeleiding een boek bestudeert met een bespreking eens per week, kun je ook een research capita-vak doen, waarbij je in overleg met je docent een mini-onderzoek doet naar een zelf gekozen onderwerp.”


Jacob Kaptein: “Eens per week bezocht ik een college van Matthijs Schouten. Hij gaf het capita selecta vak 'perceptions of nature'. Deze docent bracht het vak met zoveel passie en het was zo'n interessant onderwerp dat ik er telkens de hele week naar uitkeek. Deze capita selecta vakken geven mij de mogelijkheid om me te verdiepen in een bepaald onderwerp of over de muren van mijn eigen vakgebied heen te kijken en mijn kennis te verbreden.”


Martijn ten Have, Junior Consultant and MSc student Food Quality Management: “Deelnemen in een consultancy project bij UniPartners biedt veel kansen voor een ontwikkeling van je professionele vaardigheden en het uitbreiden van je netwerk. Ik heb tot nu toe twee keer de mogelijkheid gekregen om als Junior Consultant namens UniPartners aan de slag te gaan bij een bedrijf. Beide projecten waren georiënteerd binnen de kwaliteit sector van de levensmiddelen industrie. Dit stelde mij er toe in staat om opgedane kennis uit mijn studie direct toe te passen binnen een bedrijf. De rol van consultant bij UniPartners vraagt om een proactieve houding, flexibiliteit en goede communicatie vaardigheden. Tijdens mijn beide projecten was er sprake van een deels zelfstandige en praktische aanpak. Hoewel er voldoende begeleiding vanuit UniPartners was in de vorm van project managers had ik als consultant veel vrijheid om eigen methodes te ontwikkelen en directe communicatie met de cliënt te onderhouden.”

Extra vakken via Distance Learning / MOOCs

Er wordt wereldwijd veel onderwijs voor ontwikkeld voor distance learning. Onder andere via Massive Open Online Courses (MOOCs): vakken van universiteiten overal ter wereld die online aangeboden worden en die je dus kunt volgen op het moment dat jou het beste past. De MOOCs van Wageningen University & Research worden via het platform edX gratis aangeboden. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je -tegen betaling- een certificaat.

Enkele Wageningse MOOCs staan ook in het Study Handbook. Ook die MOOCs bestudeer je in je eigen tempo en tijd maar je kunt daarvoor in de herexamenperiodes een officieel tentamen doen op de campus. Als de examencommissie dat goed vindt kun je zo’n MOOC (en nu dus de credits) opnemen in je vrijekeuzeruimte.

Internationale uitwisseling

Een deel van je bachelor-programma kun je invullen met vakken aan een universiteit in het buitenland. Daarbij kun je -in samenspraak met een van de exchange coördinatoren of een examinator- bewust op zoek gaan naar een internationale invulling die een inhoudelijke verzwaring betekent.

Vrij BSc-programma

Als je het idee hebt dat de bacheloropleiding die je volgt niet helemaal bij je past, of je hebt meer of bredere interesses, dan kun je ook besluiten om zelf een bachelor-programma samen te stellen in een zogenaamd ‘Vrij programma’. Neem daarvoor contact op met je studieadviseur en vervolgens met de secretaris van de examencommissie van je opleiding.

Verbreding of verdieping buiten je BSc-examenpakket

Verbreding of verdieping buiten je BSc-examenpakket kan op allerlei manieren. Door activiteiten bij te wonen of te organiseren. Zie ook het maandelijkse overzicht van activiteiten op de campus (IMPULSE e.a.). Deelname aan (internationale) wedstrijden en oriëntatie op ondernemerschap behoren ook tot de mogelijkheden.

 • Organiseren/bijwonen activiteiten van Studium Generale (SG) en groepen als Otherwise, Stichting RUW, De Boerengroep e.d.
 • Organiseren/bijwonen Science Café over inhoudelijk onderwerp.
 • Deelname aan (internationale) wetenschappelijke netwerken en wedstrijden, zoals bv. ELLS en iGEM.
 • Deelname aan activiteiten van Wageningen Student Incubator: StartHub.
 • Student assistentschap/werken op proefaccomodatie, serieuze bijbaan bijvoorbeeld als student consultant via het Academisch uitzendbureau UniPartners Wageningen.
 • Deelname aan de activiteiten voor studenten, van de vereniging van Wageningse alumni Young KLV.
 • Verbeteren skills op het vlak van bijvoorbeeld debatteren of het verbeteren van je vaardigheid in een vreemde taal via Wageningen in'to Languages.

  Studium Generale

  Studium Generale organiseert extra-curriculair onderwijs en draagt daarmee bij aan de academische ontwikkeling van studenten. De meeste Studium Generale activiteiten vinden plaats in IMPULSE (Stippeneng 2, WUR Campus, gebouw 115). Ze zijn gratis en vrij toegankelijk. Lees meer over de achtergrond van Studium Generale.

  I - Activiteiten "Ontdek meer over jezelf en de wereld om je heen"

  Bezoek Studium Generale lezingen, workshops en debatten, en verbreed zo je horizon. Verken jezelf, de wereld om je heen en de reikwijdte en beperkingen van die kennis over jezelf en de wereld. Kijk over de grenzen van je vakgebied en laat de puzzelstukjes op hun plaats vallen.

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  II - Open Mind Lab "Volg je interesse, ontwerp een Studium Generale activiteit"

  Begeleid vanuit Studium Generale kies je samen met een groep studenten een onderwerp, en ontwerp je een Studium Generale activiteit. Je verdiept je in het thema en spitst het verder toe. Van research tot het contact leggen met de sprekers en het modereren van de lezing: je geeft de activiteit zelf vorm en maakt kennis met academische vorming.

  III - Certificaat programma "Reflecteer op academisch niveau"

  Bezoek dertig Studium Generale activiteiten en schrijf daarover korte essays waarin je reflecteert op kennis, de samenleving of jezelf. Je krijgt elke keer persoonlijke feedback van een Studium Generale medewerker. Je doorloopt het programma binnen twee jaar en krijgt na afloop een door de rector magnificus getekend certificaat: een bewijs van je brede belangstelling en je verlangen de wereld ook buiten je eigen vakgebied te verkennen.

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  Ga naar de website van Studium Generale

  Twee bacheloropleidingen tegelijkertijd

  Behalve je BSc-opleiding te verbreden of te verdiepen, kun je ook voor een 2e BSc-opleiding kiezen. Twee (of meer) met succes afgelegde bachelorexamens, leiden tot twee (of meer) bachelordiploma’s. De regels met betrekking tot eventuele vrijstellingen staan vermeld in het Onderwijs- en Examenreglement van Wageningen University & Research.

  Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)

  Ben je een ambitieuze, ondernemende tweede- of derdejaars student? Ben je geïnteresseerd in China en Zuidoost-Azië? Wil je een consultancyproject uitvoeren voor multinationals en Nederlandse ministeries? Dan is de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) wellicht iets voor jou!

  De NAHSS is een unieke organisatie die verschillende Nederlandse universiteiten, vier ministeries en meerdere Nederlandse en Aziatische multinationals verbindt. De NAHSS biedt studenten de mogelijkheid om Zuidoost-Azië en China op academisch, zakelijk en cultureel niveau te ervaren, onder andere door middel van een consultancyproject en een reis naar Zuidoost-Azië met een internationale groep studenten.

  Elk jaar biedt de NAHSS een groep van 70-100 ambitieuze studenten van alle
  disciplines en Nederlandse universiteiten de kans om deel te nemen aan dit
  unieke programma, waarin de delegatie wordt voorbereid op een toekomst met
  Zuidoost-Azië en China als belangrijke spelers op het wereldtoneel. We streven
  naar een zo inclusief en divers mogelijk programma en nodigen daarom niet
  alleen Nederlandse, maar ook Engelssprekende studenten van onze Nederlandse
  maar ook Engelssprekende studenten van onze Nederlandse partneruniversiteiten uit om zich bij ons aan te sluiten!

  Het programma begint in maart met een Kick-Off weekend, waarin de geselecteerde studenten elkaar leren kennen. Dit markeert het begin van het consultancyproject (5-10 uur per week) van maart tot en met juni. Het voorbereidende traject in Nederland bestaat uit het uitvoeren van een consultancyproject voor een van onze partners, een masterclass, inhouse-dagen bij onze partners, lezingen van Azië en China experts, softskills-training door onder andere PwC en McKinsey & Company en culturele activiteiten zoals optionele Chinese lessen. De NAHSS eindigt met een drie/vier weken durend zomerprogramma in juli-augustus, waarin studenten zich zullen verdiepen in het centrale thema, zullen werken aan casestudies met maatschappelijke impact, invloedrijke multinationals bezoeken, gastcolleges bijwonen van CEO's en Azië-experts, en de cultuur zullen verkennen.

  Bezoek de website van NAHSS voor meer informatie en volg de NAHSS op LinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven!

  Doorkijkje naar verbreding/verdieping van je MSc-opleiding

  Jouw ervaringen: tips & tops

  Deel je ervaringen met anderen over de manier waarop jij het maximale haalt uit je BSc-opleiding. Heb je interessante tips of suggesties, laat het weten via de contactknop op deze pagina. Dank!