Bachelor Minors

In Wageningen vind je een breed aanbod aan bachelor's minors voor studenten van de universiteit, andere universiteiten en hbo studenten. Een minor geeft je de mogelijkheid om je kennis en competenties in een specifiek wetenschappelijk veld te ontwikkelen.

Bekijk het overzicht van alle minors en met welke bachelors ze overeen komen.

Waarom een minor?

De universiteit heeft een lange traditie van vrije keuze in de opleidingen waarbij studenten hun eigen leerweg kunnen ontwerpen. Sommige studenten kiezen met de vrije keuzevakken voor verbreding, om outside the box te leren denken. Andere studenten kiezen ervoor om hun kennis en competenties in het eigen vakgebied juist te verdiepen.

Het kiezen van vakken om de vrije keuzeruimte op een goede manier te vullen kan een uitdaging zijn. Om de studenten daarbij te helpen biedt de universiteit minors aan. Een minor in Wageningen bestaan uit een set van vakken met onderlinge samenhang en diepgang, met een totaal van 24 ECTS.

Doorstromen na de minor

Hbo studenten en bachelorstudenten van andere universiteiten die geïnteresseerd zijn in doorstromen naar een masteropleiding van de universiteit, kunnen zich daarop voorbereiden door het volgen van een relevante minor. Het volgen van een minor betekent overigens geen automatische toelating voor een masteropleiding. Neem contact op met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding voor informatie over schakelprogramma’s en schakelminors. De contactgegevens van de studieadviseurs vind je op de websites van de opleidingen.

Minors in Wageningen

Alle minors van de universiteit zijn geroosterd in het eerste of tweede semester van het derde jaar van de bacheloropleiding. 

De meeste minors in Wageningen bevatten Engelstalige vakken of zijn volledig Engelstalig. Alle informatie over de minors vind je daarom op de Engelstalige website.

Naast het volgen van een minor is er de mogelijkheid een individuele minor te maken of losse vakken te kiezen, hetzij in Wageningen, hetzij bij een andere universiteit, in Nederland of in het buitenland.