Nieuws

Betere gezondheid bij kuikens die direct uitkomen in de stal

article_published_on_label
12 oktober 2020

​Vleeskuikens die in de stal uit het ei komen, vertonen minder uitval en hebben minder last van voetzoollaesies. “Ook op de lange termijn lijkt deze manier van uitkomen positieve effecten te hebben", zegt Ingrid de Jong, projectleider namens Wageningen Livestock Research, die voor dit onderzoek het traditionele uitkomstsysteem vergeleek met die van het uitkomen in de stal.

Kuikengezondheid lijkt dus afhankelijk te zijn van de omstandigheden waaraan het kuiken in zijn vroege leven blootgesteld wordt. Sinds enkele jaren zijn er alternatieve uitkomstsystemen op de markt waarbij kuikens in de stal uit het ei komen, daardoor direct voer en water tot hun beschikking hebben en niet meer getransporteerd hoeven te worden.

In het onderzoek werd bekeken hoe gebeurtenissen rondom het uitkomen de fysiologisch en gedragsmatige ontwikkeling van het kuiken beïnvloeden, niet alleen in die periode, maar ook tot aan de slachtleeftijd. Daarnaast werd gekeken naar het effect op de technische resultaten zoals de groei en voederconversie.

Betere gezondheid

Resultaten, gemeten in een proef uitgevoerd bij het proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel (B.) tonen aan dat kuikens die opstarten in de stal over een betere gezondheid beschikken. “Het lijkt aannemelijk dat de omstandigheden in het vroege leven de gezondheid en het gedrag van kuikens langdurig beïnvloeden. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen", aldus De Jong. Sommige effecten verdwijnen ook als de kuikens ouder worden. Zo waren kuikens die in de stal uitkwamen tot dag 21 zwaarder dan kuikens die in de broederij uitkwamen, maar daarna niet meer. Dit onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden bevestigt in grote lijnen eerdere bevindingen op praktijkbedrijven.

Gedrag

“Dit is ook het eerste onderzoek dat de lange termijn effecten op gedrag heeft bekeken", aldus De Jong. De verschillende uitkomstsystemen lieten echter geen verschil in gedrag in het hok zien, wel waren er verschillen in de reactie wanneer de kuikens werden blootgesteld aan een testsituatie, niet alleen op jonge maar ook op oudere leeftijd. Vervolgonderzoek zal hier ook naar kijken. Dit vervolgonderzoek wordt gedaan samen met de vakgroep Adaptatiefysiologie in het EU-project Healthy Livestock.

Bovengenoemde resultaten staan beschreven in deze wetenschappelijke publicaties: