Project

Aan de slag met “professionalisering vanuit de formatieve toetscyclus: train the trainer toolbox voor het HBO”

In dit project ontwikkelen en testen Judith Gulikers en Liesbeth Baartman (HU) een 'train-de-trainer toolbox' waarmee HBO’s zelfstandig aan de slag kunnen om docenten te professionaliseren in het toepassen van formatief evalueren in hun eigen lessen. Het ontwikkelen en testen van het project gebeurt in samenwerking met het platform leren van toetsen (www.lerenvantoetsen.nl) vertegenwoordigd door vier HBO instellingen (Hogeschool Zuyd, Saxion Hogeschool, Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland)

Uitgangspunt is de formatieve toetscyclus, bestaande uit vijf fasen:

  1. Verwachtingen verhelderen
  2. Ontlokken van student reacties
  3. Analyseren van studentreacties
  4. Communiceren over resultaten met studenten
  5. Vervolgacties benoemen voor leren en instructie

Meer informatie

De train-de-trainer toolbox zal beschikbaar worden gesteld op www.lerenvantoetsen.nl.

Meer informatie is beschikbaar via Judith Gulikers.

KennisbenuttingsPlus subsidie van NRO als vervolg op de NRO overzichtsstudie “Formatief evalueren met effect: Wat DOET de docent in de klas?”.