Project

Anders organiseren in Primair Onderwijsteams

Onderzoekers van ELS voeren van voorjaar 2019 tot najaar 2020 een zoektocht aan naar minder werkdruk en meer werkgeluk in Primair Onderwijsteams, in opdracht van het ministerie OCW. Hoe kunnen scholen met behulp van roldifferentiatie in teams en de inzet van onderwijsassistenten omgaan met de hoge werkdruk en het lerarentekort? Welke (HRM)tools kunnen scholen inzetten om de werkdruk te verlagen, terwijl de onderwijskwaliteit wordt behouden?

Een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk

Gedurende het onderzoek wordt regelmatig verslag gedaan van de plannen, bevindingen en uitgevoerde activiteiten. Op deze manier willen we betrokken en geïnteresseerde leerkrachten, schoolleiding en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van het onderzoek.

Deel uw ervaringen

Middels verschillende onderzoeksmethoden, zoals een literatuurstudie, schoolbezoeken en deze vragenlijst, ontwikkelen we een toolkit die scholen kan helpen bij de inzet van nieuwe vormen van taakdifferentiatie, en we zoomen daarbij specifiek in op de rol van onderwijsassistenten. Om de toolkit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw onderwijspraktijk, vragen wij uw medewerking. Graag leren wij van uw ervaringen als onderwijsprofessional! U kunt uw ervaringen delen door onderstaande vragenlijst in te vullen (┬▒ 15 min).

Alvast veel dank voor uw medewerking.

Berichtgeving over het onderzoek

Berichtgeving 1 - Aanleiding onderzoek - oktober 2019
Berichtgeving 2 - Theoretische uitgangspunten - oktober 2019
Berichtgeving 3 - Bevindingen uit interviews - december 2019
Berichtgeving 4 - Literatuurstudie - maart 2020
Berichtgeving 5 - Nieuwe onderzoeksplanning - juli 2020
Berichtgeving 6 - In welke mate ervaart u werkplezier als onderwijsprofessional in het Primair Onderwijs?

Deelrapportages

Literatuurstudie Anders Organiseren
Verslag en bevindingen interviews

Project team: