Project

Kweekvlees als nieuwe optie voor boeren?

Bij dit project staat de vraag naar de mogelijke betrokkenheid van huidige vleesproducenten (in de eerste plaats boeren, maar ook vleesindustrie en veevoerfabrikanten) bij de productie van kweekvlees centraal. Een dergelijke betrokkenheid zou de maatschappelijke perspectieven van zowel boeren als van kweekvlees kunnen bevorderen. Doel is om te onderzoeken of er scenario’s vallen te ontwikkelen voor de productie van kweekvlees waarin deze partijen een rol hebben en waarin zij ook maatschappelijke en economische perspectieven zien.