Project

Stimuleren van groenteconsumptie bij jongeren

Om de groenteconsumptie substantieel te stimuleren bij jongeren (12-18 jaar) met een lage sociaaleconomische positie, is er behoefte aan een sterke verbreding van het productaanbod. Naast verse minimaal bewerkte groenten, zijn juist de groenterijke producten, die verwerkte groenten bevatten hiervoor interessant. Het doel van dit project is het verhogen van de groenteconsumptie door het ontwikkelen van een gevarieerd productaanbod geschikt voor eetmomenten buiten de warme maaltijd.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente van 250 gram wordt door jongeren bij lange na niet gehaald. Jongens eten gemiddeld 103 gram groente per dag, en meisjes 87 gram. Minder gezonde eetgewoonten zijn vooral te zien bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Innovatieve nieuwe groenterijke producten

Bij het ontwikkelen van commercieel haalbare (verse) groente- en groenterijke producten is de houdbaarheid van minimaal 10 dagen een knelpunt dat een innovatieve aanpak vereist. Bij het huidige aanbod van groenterijke producten voor eetmomenten buiten de warme maaltijd, is het gehalte aan toegevoegd zout, suiker of (verzadigd) vet vaak te hoog. Daardoor gaat een hogere groenteconsumptie gepaard met een ongewenste hoge inname van ongezonde nutriënten en voldoen deze producten niet aan de richtlijnen gezonde voeding. Een laag gehalte aan deze nutriënten bij het ontwikkelen van innovatieve nieuwe groenterijke producten is een uitdaging, met name vanwege smaakaspecten.

Jongeren betrekken

Dit project betrekt vooral jongeren vanaf de start bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe groenteproducten. De verwachting is dat het zal leiden tot een nieuwe aanpak rond productontwikkeling en onderzoek bij deze specifieke doelgroepen in real-life situaties.

Helpen gezonder te eten

Er was tot nu toe weinig aandacht voor jongeren met een lage sociaaleconomische positie, terwijl deze doelgroep vaak ongezonde voedselkeuzes maakt. Dit onderzoek levert groenteproducten op die aansluiten op de behoeften van deze doelgroep. Door juist deze groep te helpen gezonder te eten, draagt dit project sterk bij aan de preventie van leefstijl gerelateerde ziekten.

Publicaties