Project

Anders organiseren in Primair Onderwijsteams

Onderzoekers van ELS voeren van voorjaar 2019 tot voorjaar 2021 een zoektocht aan naar minder werkdruk en meer werkgeluk in Primair Onderwijsteams, in opdracht van het ministerie OCW. Hoe kunnen scholen met behulp van roldifferentiatie in teams en de inzet van onderwijsassistenten omgaan met de hoge werkdruk en het lerarentekort? Welke (HRM)tools kunnen scholen inzetten om de werkdruk te verlagen, terwijl de onderwijskwaliteit wordt behouden?