Project

NRO overzichtsstudie “Leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeractiviteiten en –uitkomsten”

In dit project werken Judith Gulikers en Thomas Lans samen met Yvette Baggen (UU) en Ingrid Christoffels (ECBO) aan een studie die een overzicht biedt hoe ondernemerschapsonderwijs wordt voorgegeven in verschillende lagen van het onderwijs (PO tot WO) in termen van 1) leerdoelen; 2) leeractiviteiten; en 3) toetsing.

Het theoretische kader van “constructive alignment” wordt hiervoor gebruikt. Deze studie analyseert wetenschappelijke studies, maar vooral ook rijke casusbeschrijvingen afkomstig uit het netwerk van de consortium partners van ondernemerschapsonderwijs. Het doel is om te komen tot leerlijnen met ontwerpprincipes voor effectief ondernemerschapsonderwijs.

Project team