Project

Project: AM-DBCs: Diagnose-Behandel-Combinaties voor perceel-specifieke beheersing van virulente aardappelmoeiheid (AM) met behulp van resistente aardappelrassen

Uit jaarlijkse monitoringprogramma’s onder aardappeltelers in Nederland komen de laatste tijd steeds vaker verontrustende signalen over slechte prestaties van rassen met resistenties tegen aardappelmoeheid (AM). In tegenstelling tot eerdere vermoedens gaat het hierbij niet om virulente varianten van het aardappelcystenaaltje Globodera pallida, maar om een mogelijke doorbraak van de zustersoort Globodera rostochiensis. Opvallend hierbij is dat er perceel-specifieke verschillen in effectiviteit van AM resistente rassen worden gerapporteerd. De achtergrond van deze verschillen is niet bekend, maar de teelthistorie op het perceel en de genetische samenstelling van lokale veldpopulaties van aardappelcystenaaltjes spelen hierbij mogelijk een belangrijke rol. Met dit in het achterhoofd wordt het voor telers steeds lastiger om in te schatten welk resistent ras het beste ingezet kan worden op een besmet perceel. Het doel van dit projectvoorstel is dan ook het ontwikkelen van een nieuwe diagnosemethodiek voor de selectieve toepassing van AM resistente aardappelrassen ten behoeve van de beheersing van virulente veldpopulaties van G. rostochiensis.


Recently, several Dutch farmers have reported unexpected poor performances of potato cultivars with resistance to potato cyst nematodes (PCN). In contrast to earlier observations this cannot be explained by the occurrence of virulent field populations of the pale potato cyst nematode (Globodera pallida), as many of the local infestations consisted of the golden potato cyst nematode species G. rostochiensis only. Remarkably, the farmers also reported large differences in efficacy of the PCN resistant cultivars between separate plots. The cause of these differences in resistance is not understood, however, both the cultivation history of a specific plot on a farm and the genetic composition of a local PCN infestation may determine whether a resistant cultivar can be successfully used a control measure. With this in mind, it is clear why it is so challenging for a farmer to decide which resistant cultivar is best to use on a particular PCN infested plot. The objective of the AM-DBC project is to develop a new diagnosis-treatment methodology for the selective use of PCN resistant potato cultivars that incorporates both cultivation history of a plot and a DNA fingerprint of the PCN infestation.