Project

Project: Fenotypische  plasticiteit in wortelarchitectuur: de sleutel tot tolerantie voor parasitaire aaltjes in planten?

This project is financially supported by the Dutch Topsector Horticulture & Starting Materials. Within the Topsector, private industry, knowledge institutes and the government are working together on innovations for sustainable production of safe and healthy food and the development of a healthy green environment.

Geert project Fenotypisch.jpg

Dit onderzoeksproject beoogt antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Hoe kan tolerantie voor aaltjes in planten eenduidig worden gekwantificeerd?
2. Is er binnen natuurlijke populaties van planten aanzienlijke kwantitatieve variatie voor deze eigenschap aanwezig?
3. Wat is de genetisch basis van deze kwantitatieve variatie in tolerantie?
4. Is deze kwantitatieve variatie is gebaseerd op veerkracht in architectuur van het wortelstelsel onder invloed van heterogene biotische stress door aaltjes?
5. Welke moleculaire en cellulaire processen liggen aan deze veerkracht ten grondslag?