Project

Werkzame elementen van een gestroomlijnde beroepskolom

De sectoren Techniek en Groen kennen samenwerkingsverbanden van vmbo-, mbo- en hbo-instellingen die vormgeven aan de ambitie om programma’s aan te bieden voor talentvolle studenten met een meer praktijkgerichte oriëntatie. Deze praktijkgerichte routes vormen een interessant alternatief voor de theoretisch ingestelde havo-route richting het hbo, omdat studenten in deze route versneld het vmbo-mbo-traject doorlopen. De programma’s worden aangeboden onder de namen Talentontwikkeling Techniek (TOT) door scholen in de regio Drechtsteden-Gorinchem en het Groene Lyceum (hGL) zoals verzorgd door Terra, in Noord-Nederland.

De partners van het consortium, scholen in beide initiatieven en kennisinstellingen, hebben dezelfde doelstelling voor ogen: het realiseren van een goed aansluitende (vmbo-mbo) en verdiepende (mbo-hbo) beroepsopleiding die jongeren motiveert en equipeert voor het beroepenveld, en waarin leerlingen optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Talentvol verwijst behalve naar cognitieve capaciteiten ook naar praktische, persoonlijke en sociale vaardigheden die essentieel zijn voor beroepen op hbo-niveau. TOT en hGL zijn beide te typeren als voorlopende initiatieven voor een gestroomlijnde beroepskolom. Kern van het aangevraagde onderzoek is diepgaander inzicht te verkrijgen in de werkzame elementen van beide programma’s. In het onderzoeksproject zullen daartoe beide doorlopende leertrajecten (de TOT-route en hGL) onderling, en met een controlegroep in de sector worden vergeleken in termen van selectiecriteria, curriculumontwerp, docentcompetenties en effecten. De opbrengsten van het onderzoek worden gebruikt om deze programma’s verder te verbeteren. De verkregen inzichten worden daarnaast verspreid ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van doorlopende leerlijnen in de gehele beroepskolom.

Project team