Publications

Sample for the Dutch FADN 2019

Roskam, J.L.; van der Meer, R.W.; van der Veen, H.B.

Summary

Het Europese FADN (Farm Accountancy Data Network) is een instrument om het agrarische inkomen te monitoren en de invloed van het Europese landbouwbeleid te evalueren. De bedrijven die zijn opgenomen in het Nederlandse FADN vormen een steekproef van land- en tuinbouwbedrijven uit de Landbouwtelling. Dit rapport beschrijft de achtergronden van de steekproef en de ontwikkelingen aangaande de populatie en de steekproef in 2019. De nadruk in dit rapport ligt op de evaluatie van het selectie plan.