Publications

Ontwikkeling van prooidieren voor steltlopers van slikken en platen in de Oosterschelde (1990-2019)

Craeymeersch, J.A.; Ysebaert, T.

Summary

Hoe hebben benthische soorten en voedselgroepen, met name diegene die als voedsel dienen voor steltlopers, zich in de tijd ontwikkeld en zijn er verschillen tussen deelgebieden in de Oosterschelde? Doel is dus om inzicht te verkrijgen in (het verloop van) de waarde van de litorale gebieden in de Oosterschelde, met name m.b.t. de benthische organismen als voedsel voor Natura 2000-steltlopersoortenHoe heeft de morfologie van de getijdenplaten zich verder ontwikkeld: welke veranderingen zijn opgetreden in droogvalduur en oppervlakte en zijn er verschillen tussen deelgebieden in de Oosterschelde?