Publications

Effect N-vanggewassen na aardappel op zandgrond op de nitraatuitspoeling : verslag van driejarig veldonderzoek op zuidelijk zandgrond te Vredepeel

van Geel, Willem; Rietra, René; Verstegen, Harry; Duan, Kevin; Groenendijk, Piet; Verhoeven, John