Publications

Archeologisch veldonderzoek van boerenerven in de omgeving van Colmschate (Overijssel); De toetsing van een historisch-geografisch verwachtingsmodel

van Beek, R.; Groenewoudt, B.; Keunen, L.J.

Summary

Aangezien urbanisatie, industrialisatie, waterbeheer en natuurontwikkeling in een hoog tempo ingrijpen in het Oost-Nederlandse landschap, komen het bodemarchief en het cultuurhistorisch landschap in deze dekzandgebieden onder steeds grotere druk te staan. Deze trend zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Om een brede, wetenschappelijke basis op te bouwen die het mogelijk maakt om in de toekomst op een verantwoorde wijze met de cultuurhistorische waarden om te gaan, is het Oost-Nederland-project opgezet