Publications

Uitgesloten amateurs in het nieuwe landschap van de Nederlandse archeologie

Duineveld, M.; van Assche, K.A.M.; Beunen, R.

Summary

Dit artikel gaat in op de bijdrage en rollen van amateurarcheologen . Beargumenteerd wordt dat een Nederlandse transformatie van het beleidssysteem dat verantwoordelijk is voor het behoud van archeologie, heeft bijgedragen aan de uitsluiting van de amateur-archeologen. Een aantal mechanismen die bijdragen aan de geslotenheid van het archeologisch beleidssysteem an aan de uitsluiting van de amateur-archeologen wordt geëxpliciteerd. Genoemde mechanismen zijn terug te vinden in vele contexten waarin burgers en overheden interageren