Publications

Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013

Visser, E.K.; Ouweltjes, W.; Neijenhuis, F.; Lourens, A.; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H.; Hindle, V.A.; Verkaik, J.C.; Binnendijk, G.P.; Gerritzen, M.A.

Summary

Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de tweede fase van het onderzoek (2013) zijn gegevens verzameld om een idee te krijgen van de gemiddelden en spreiding van de welzijnsparameters in de praktijk. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de toepassing van de protocollen in de praktijk, en waar nodig zijn protocollen verder aangescherpt.