Publications

Landelijke Vegetatie Databank : technische documentatie, Status A

Hennekens, S.M.; Boss, M.; Schmidt, A.M.

Summary

Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belang zijn voor het beheer van de landelijke vegetatiedatabank. Het is bedoeld om de processen en procedures
vast te leggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de stip op de horizon waar dit document aan bijdraagt. Het doel van de landelijke vegetatiedatabank is het op een gestructureerde manier vastleggen van gegevens over het voorkomen van vegetaties en daarmee ook
plantensoorten in Nederland. De procedures voor het verzamelen en beheren van deze gegevens zijn beschreven in dit document