Publications

Monitoring draagkracht voor schelpdieren in relatie tot opschaling MZIs in de Waddenzee en Oosterschelde

Kamermans, Pauline; Asch, Margriet van