Publications

Meten van primaire productie in de Oosterschelde, Grevelingenmeer en het Veerse Meer : Overzicht van methodieken en plan van aanpak voor monitoring

Wijsman, Jeroen

Summary

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een plan van aanpak voor de monitoring van primaire productie in de Oosterschelde, Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Met dit plan kan vervolgens een afgewogen beslissing worden genomen om de monitoring van primaire productie al dan niet op te pakken in één of meer van de genoemde bekkens.